Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834786 nr. 17

34 786 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018)

Nr. 17 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 22 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel XXII, aanhef, wordt «met ingang van 1 januari 2019» vervangen door: op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip.

II

Na artikel XXII wordt een artikel ingevoegd, luidende,

ARTIKEL XXIIA

Het ontwerp van het koninklijke besluit, bedoeld in artikel XXII, aanhef, wordt ten minste vier weken voordat het besluit wordt vastgesteld, toegezonden aan de Staten-Generaal.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de in het wetsvoorstel voorgestelde mogelijkheid voor de ontvanger om vereenvoudigd derdenbeslag te leggen op alle soorten vorderingen in werking treedt op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip. Het ontwerp van dat koninklijke besluit wordt ten minste vier weken voordat het besluit wordt vastgesteld, toegezonden aan de Staten-Generaal. Het doel van dit amendement is dat de vereenvoudiging van het derdenbeslag niet eerder in werking treedt dan dat geregeld is dat bij dit beslag de beslagvrije voet gerespecteerd wordt.

Omtzigt