Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834786 nr. 14

34 786 Wijziging van enkele Belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2018)

Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID SNELS

Ontvangen 21 november 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel XXII vervalt.

II

Artikel XXXA vervalt.

III

Artikel XXXB vervalt.

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat de in het wetsvoorstel voorgestelde mogelijkheid voor de ontvanger om vereenvoudigd derdenbeslag te leggen op alle soorten vorderingen, vervalt.

Snels