Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934776 nr. 4

34 776 Homogene Groep Internationale samenwerking 2018 (HGIS-nota 2018)

Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 15 mei 2019

Hierbij bied ik u het jaarverslag 2018 aan van de Homogene Groep Internationale Samenwerking (HGIS)1.

Het HGIS-jaarverslag 2018 geeft inzicht in de besteding van de Nederlandse middelen aan internationale samenwerking in 2018. In het beleidsverslag wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten die in 2018 met HGIS-middelen zijn gerealiseerd. Vervolgens worden per beleidsthema de HGIS-uitgaven gepresenteerd naar departement en begrotingsartikel. Daarbij wordt ook aangegeven welk deel hiervan kwalificeert als ODA (Official Development Assistance). Het verslag wordt afgesloten met een aantal bijlagen. Hierin wordt een overzicht gegeven van de totale HGIS uitgaven en ontvangsten per departement (uitgesplitst naar ODA en non-ODA), de ODA-presentatie over het jaar 2018, een overzicht van de ODA uitgaven in hulprelatie-overgangsrelatie- en exitlanden, een overzicht van de publieke klimaatuitgaven in 2018 en ontwikkelingslanden en de internationale inspanningen op asiel en migratie in 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.