34 775 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Nr. 59 MEDEDELING

9 april 2018

Bij de Tweede Kamer is een vertrouwelijke brief van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 9 april 2018 ontvangen over een bewezen malversatie bij een door Nederland gefinancierde organisatie.

Deze brief is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alléén voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.

Naar boven