34 775 XVII Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Nr. 47 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KUIK C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 26

Voorgesteld 28 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het nodig is dat de regering aangeeft welke criteria ze gaat hanteren aangaande de keus voor en prioritering van de focuslanden en Afrika;

verzoekt de regering om, ruim voor verschijning van de beleidsnota eenduidige criteria op te stellen met bijbehorende analyse en deze naar de Kamer te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuik

Amhaouch

Bouali

Becker

Voordewind

Naar boven