Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-XVI nr. 125

34 775 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018

Nr. 125 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT EN VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 februari 2018

In de bijlage stuur ik u de verplichtingenmutaties die na de Najaarsnota in de VWS-begroting 2017 zijn verwerkt.

Mede namens de Staatssecretaris van VWS, bieden wij u deze brief aan.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins

Artikel 1 Volksgezondheid

Op het instrument Bijdragen aan agentschappen is het verplichtingenbudget met € 44,2 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en hangt samen met het vastleggen van opdrachten aan agentschappen voor 2018.

Artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning

Op het instrument Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s is het verplichtingenbudget met € 35,3 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en hangt samen met het vastleggen van opdrachten aan ZBO’s/RWT’s voor 2018.

Artikel 5 Jeugd

Op het instrument Opdrachten is het verplichtingenbudget met € 1 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en hangt samen met het vastleggen van Opdrachten voor 2018.

Artikel 6 Sport en bewegen

Op het instrument Opdrachten is het verplichtingenbudget met € 1,9 miljoen verhoogd. De mutatie betreft alleen verplichtingen en hangt samen met het vastleggen van Opdrachten voor 2018.

Artikel 8 Tegemoetkoming specifieke kosten

Op het instrument Inkomensoverdrachten is het verplichtingenbudget met € 268 miljoen verhoogd. De mutatie heeft betrekking op de zorgtoeslag in 2017.