Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 34775-XIII nr. 128

Gepubliceerd op 23 januari 2018 08:13

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

Nr. 128 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 januari 2018

De vaste commissie voor Economische Zaken heeft verzocht een overzicht te ontvangen van de stukken die in 2018 vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar de Tweede Kamer zullen worden verstuurd en welk moment daarvoor voorzien is.

In de bijlage is het gevraagde (voorlopige) overzicht opgenomen voor het eerste kwartaal 2018. Dit betreft een indicatieve planning. Voor het krokusreces ontvangt u zoals gevraagd een geactualiseerd overzicht voor de rest van 2018.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Bijlage: planning van te verzenden stukken vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in het eerste kwartaal van 2018

Q1

 
 

Kwartaalrapportage NCG, Q4 2017

 

Procesbrief Groningen boven- & ondergrond

 

Spreiding van toerisme

 

MVO, Kristalprijs

 

Plan van Aanpak vervolg Retailagenda

 

Inzet van de enveloppe voor toegepast onderzoek en innovatie

 

Kabinetsreactie evaluatie TO2, AWTI-rapport toegepast onderzoek, strategisch kader TO2

 

Kabinetsreactie strategisch plan TNO

 

Kabinetsreactie evaluatie Rijkscofinanciering EFRO (2007–2013)

 

Evaluatie Ruimtevaartbeleid

 

Kamerbrief over regelgeving franchise

 

Brief met resultaten StartupDelta 2.0

 

Veilingmomenten 700, 2.100 en 3.500 MHz banden

 

Interpretatie anti-spam regels

 

Nota naar aanleiding van verslag Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

 

Digitale connectiviteit

 

Amerikaanse netneutraliteit

 

Verslag wetsvoorstel gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radioomroep

 

Bemiddelingsdienst voor doven en slechthorenden

 

Cybersecurity infrastructuur

 

Beleidsevaluatie energie-innovatieregelingen

 

Brief over de stand van zaken van de onderhandelingen over het richtlijnvoorstel versterken bevoegdheden nationale mededingingsautoriteiten

 

Kamerbrief Beter Aanbesteden

 

Evaluatie Aanbestedingswet Defensie & Veiligheid

 

Kamerbrief over de fundamentele kennisbasis van VSL en de wijze waarop de onafhankelijkheid van het beheer van standaarden is geborgd

 

Kamerbrief SDE+ Resultaten najaar 2017

 

Plan van aanpak en proces sluiting kolencentrales

 

Kamerbrief Klimaatakkoord

 

Routekaart Wind op zee

 

Brief geothermie

 

Auditcommissie aardgaswinning onder Waddenzee advies monitoringsjaar 2016

 

Reactie resultaten monitoring effecten gaswinning Ameland

 

Vergelijking toepassing zeespiegelstijging bij dijkverbeteringen en bij delfstofwinning Waddenzee

 

Brief over lekkages AkzoNobel en NAM in Twente

 

Geannoteerde agenda en verslag Raad voor Concurrentievermogen (31 jan–2 feb (informeel) en 12–13 maart)

 

Kwartaaloverzicht consultaties


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl