Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-XIII nr. 116

34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

Nr. 116 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID GRAUS TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 61

Voorgesteld 19 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de voorgenomen beschermingsmaatregelen voor bedrijven van vitaal belang uiterlijk medio 2018 aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Graus