Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-XIII nr. 115

34 775 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII), de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2018

Nr. 115 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER LEE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 56

Ontvangen 18 december 2017

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 3.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 3.000 (x € 1.000).

Toelichting

Met dit amendement wordt de tweede tranche van € 3 miljoen bedoeld voor toezicht op energiebesparing doorgezet. In 2016 hebben de 29 omgevingsdiensten van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu € 3 miljoen ontvangen voor extra toezicht op energiebesparing via Omgevingsdienst Nederland. Dit geld wordt gebruikt voor energietoezicht bij onder andere kantoren, scholen, en zwembaden. Hiermee wordt bijgedragen aan de doelen van het Energieakkoord. Dit is een kosteneffectieve manier om energie te besparen en de Nederlandse emissie-uitstoot te beperken. Ook bespaart dit kosten voor de organisaties die worden gecontroleerd, aangezien zij gemotiveerd worden om energie besparen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de eerder toegezegde tweede tranche van € 3 miljoen niet zal worden toegekend. Er zijn zorgen dat hierdoor het toezicht op energiebesparing bij kantoren, scholen, en zwembaden wordt stopgezet. Ook leidt deze maatregel tot kapitaalverlies, omdat eerder ingezette programma’s waarin al is geïnvesteerd en die pas succesvol zijn als ze meerjarig worden uitgevoerd, niet meer kunnen worden doorgezet. Het is dan ook van belang dat de eerder toegezegde tweede tranche van € 3 miljoen zal worden toegekend. Met dit amendement wordt deze financiering geregeld.

Dekking wordt gevonden in de niet-juridisch verplichte ruimte op artikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering.

Van der Lee