34 775 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018

Nr. 28 MOTIE VAN DE LEDEN VON MARTELS EN AMHAOUCH

Voorgesteld 29 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat cyberaanvallen op de vitale infrastructuur een reëel risico zijn;

verzoekt de regering, de risico's van cyberaanvallen op de Nederlandse infrastructuur (sluizen, bruggen, wegmarkering enzovoort) in beeld te brengen en noodzakelijke maatregelen te treffen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Von Martels

Amhaouch

Naar boven