Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-VIII nr. 22

34 775 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN ELLEMEET EN DIK-FABER

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 13 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering de komende jaren 325 miljoen euro investeert in erfgoed en monumenten;

overwegende dat met de investeringen in erfgoed en monumenten een breder publiek belang gediend kan worden;

overwegende dat toegankelijke monumenten de interesse in en verbondenheid met het erfgoed vergroten;

verzoekt de regering om, bij de besteding van de middelen van erfgoed de toegankelijkheid, waaronder culturele functies, te stimuleren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ellemeet

Dik-Faber