34 775 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

Nr. 120 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN KWINT EN ÖZDIL TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 83

Voorgesteld 23 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat studenten die een entreeopleiding of mbo niveau 2 volgen juist na het behalen van hun diploma een grote stap naar de arbeidsmarkt moeten maken, vaker werkloos zijn of (langdurig) in flexibel verband werken;

overwegende dat goede begeleiding van mbo-studenten bijdraagt aan het behalen van het diploma en het vinden van een baan;

overwegende dat zowel de student als de samenleving langdurig profiteert, als een net afgestudeerde mbo-student de baan ook behoudt;

verzoekt de regering om, samen met enkele gemeenten en MBO's een proef vorm te geven om studenten na het behalen van een entreeopleiding of mbo niveau 2-opleiding nog twee jaar te laten begeleiden bij hun start op de arbeidsmarkt en hierover in de jaarlijkse brief over voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie voorjaar 2018 over te rapporteren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Kwint

Özdil

Naar boven