34 775 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2018

Nr. 11 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 17 oktober 2017

Onlangs verscheen het jaarverslag 2016 van het Commissariaat voor de Media. Op grond van artikel 18, tweede lid, van de Kaderwet zbo’s stuur ik uw Kamer dit toe1.

Het jaarverslag is digitaal op www.cvdm.nl beschikbaar.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven