Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-VII nr. 61

34 775 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2018

Nr. 61 MOTIE VAN HET LID MARTIN BOSMA C.S.

Voorgesteld 15 maart 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de Minister, om in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen in gesprek te gaan met de gemeenten om te zorgen dat alle processen-verbaal en alle bijbehorende elektronische bestanden actief openbaar worden gemaakt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Martin Bosma

Van Raak

Krol

Arissen