Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-VI nr. T

34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

T MOTIE VAN HET LID BIKKER C.S.

Voorgesteld 22 mei 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat schokkende terroristische aanslagen in Europa en het uitreizen van geradicaliseerde jihadgangers in de afgelopen jaren hebben geleid tot nieuwe wet- en regelgeving;

overwegende, dat deze contraterrorismewetgeving op achtereenvolgende momenten in deze Kamer is behandeld waarbij voor elk der wetsvoorstellen afzonderlijke evaluaties zullen volgen;

overwegende, dat het meer in samenhang bezien van de contraterrorismewetgeving bij de verschillende wetsevaluaties scherper duidelijk kan maken hoe maatregelen bijdragen aan het bevorderen van de veiligheid en het bewaken van en beschermen van onze rechtsstaat en welke lessen dit oplevert voor de toekomst;

verzoekt de regering de contraterrorismewetgeving in samenhang te evalueren waarbij ook het decentrale bestuur betrokken wordt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bikker

Ester

Duthler

Strik

Vlietstra

D.J.H. Van Dijk

Van Bijsterveld

Backer

Ruers