34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

N MOTIE VAN HET LID VAN HATTEM C.S.

Voorgesteld 20 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat in grote delen van Syrië de veiligheidssituatie zodanig verbeterd is, dat vele Syriërs in en buiten de eigen regio zelfstandig terugkeren,

overwegende, dat desondanks in Nederland nog steeds vele Syrische asielzoekers verblijven met een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd en nog steeds nieuwe verblijfsvergunningen worden verleend,

verzoekt de regering alle verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd voor Syrische asielzoekers in te trekken en geen nieuwe verblijfsvergunningen meer te verstrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Hattem

Faber-van de Klashorst

Dercksen

Van Strien

Kok

P. van Dijk

Van der Sluijs

A.J.M. van Kesteren

Naar boven