Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2018-201934775-VI nr. AO

34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

AO MOTIE VAN HET LID BACKER C.S.

Voorgesteld 19 februari 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de regering in de Contourennota Herziening stelsel gefinancierde rechtsbijstand (brief d.d. 9 november 20181) een grondige stelselwijziging aankondigt,

constaterende, dat deze brief deel uit maakt van de beraadslagingen over de Staat van de Rechtstaat,

overwegende, dat voorshands de wettelijke basis voor een dergelijke grondige stelselherziening onduidelijk is,

van oordeel, dat krachtens artikel 17 Grondwet en art 6 EVRM het beginsel van de toegang tot het recht een grondrecht is dat bewaakt en geborgd dient te worden,

spreekt als zijn oordeel uit, dat indien een dergelijke fundamentele verandering van de toegang tot gefinancierde rechtsbijstand voor de rechtzoekende wenselijk zou zijn, deze verandering per wet in formele zin en overigens in overeenstemming met de Aanwijzingen voor de regelgeving zal dienen te geschieden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Backer

Andriessen

Pijlman

Rinnooy Kan

Vink

Stienen

Bredenoord


X Noot
1

Kamerstukken EK 2018–2019, 34 775 VI, AE