Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Vergaderjaar 2017-2018
Kamerstuk 34775-VI nr. 90

Gepubliceerd op 25 januari 2018 13:05

Gerelateerde informatie


Toon alle stukken in dossier Bijlagen34 775 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2018

Nr. 90 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN VOOR RECHTSBESCHERMING EN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 24 januari 2018

Naar aanleiding van het verzoek van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van 7 december 2017, ontvangt u hierbij de planning van het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor het jaar 20181.

In de bijlage2 treft u het gevraagde overzicht van brieven, wetsvoorstellen, rapportages en onderzoeken aan welke wij voornemens zijn dit jaar aan uw Kamer te sturen. Het is een indicatieve planning en hierbij zij tevens opgemerkt dat slechts een deel van de stukken die wij u komend jaar toe zullen sturen, op dit moment voorzienbaar is.

Wij hopen dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Minister voor Rechtsbescherming, S. Dekker

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl