Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-V nr. 73

34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018

Nr. 73 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN OJIK TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18

Voorgesteld 17 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de gasleiding Nord Stream 2 invloed heeft op de energieafhankelijkheid van Rusland en de kwetsbaarheid van Oost-Europa vergroot;

overwegende dat Nederland de komende jaren in de transitiefase afhankelijker wordt van gas uit het buitenland door de verminderde productie in Groningen;

overwegende dat de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderd moet worden om de klimaatdoelstellingen te behalen;

overwegende dat diversificatie van bronnen, leveranciers en aanvoerroutes noodzakelijk is,

verzoekt de regering, zich er in de EU voor in te zetten dat voor gasleidingen met een oorsprong buiten de EU dezelfde voorwaarden gelden als voor gasleidingen tussen lidstaten, zodat de EU de doelstelling van een betrouwbare en duurzame energievoorziening kan verwezenlijken, zonder dat de Nederlandse energievoorzieningszekerheid in gevaar komt

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ojik