34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S.

Voorgesteld 22 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het advies van de CAVV en de EVA (Externe Volkenrechtelijke Adviseur) constateert dat regering en parlement een genocide kunnen erkennen en dat dit van betekenis is;

spreekt uit dat de Kamer de Armeense genocide erkent (voor de volledigheid gaat het hier ook over de Assyriërs, de Pontische Grieken en Arameeërs die eveneens het slachtoffer zijn geworden van deze genocide),

en gaat over tot de orde van de dag.

Voordewind

Ten Broeke

Van Helvert

Sjoerdsma

Van Ojik

Karabulut

Van Raan

Krol

Van der Staaij

Baudet

Naar boven