34 775 V Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2018

Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN DE ROON EN WILDERS

Voorgesteld 15 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er brede wetenschappelijke erkenning is dat de Armeense volkerenmoord aangemerkt moet worden als genocide;

verzoekt de regering om, niet (langer) te spreken over «de kwestie van de Armeense genocide», maar over «de Armeense genocide»,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Roon

Wilders

Naar boven