Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-IV nr. 9

34 775 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018

Nr. 9 MOTIE VAN DE LEDEN DE GRAAF EN WILDERS

Voorgesteld 8 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er op Bonaire fors geïnvesteerd moet worden in de vitale infrastructuur, met in het bijzonder het wegennet;

constaterende dat de besluitvorming aangaande die investeringen al veel te lang duurt en snelheid is geboden;

verzoekt de regering om, tijdelijk een aantal bevoegdheden van de eilandsraad over te dragen aan de gezaghebber van Bonaire, opdat zijn plan om te investeren in het wegennet snel kan worden uitgevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf

Wilders