Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-IV nr. 53

34 775 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018

Nr. 53 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 september 2018

Bij brief van heden heb ik het verzoek om voorlichting betreffende de bestaande vormgeving van de verhouding tussen Europees en Caribisch Nederland en de coördinerende rol van BZK aangeboden aan de vicepresident van de Raad van State. Het verzoek om voorlichting zal gelijktijdig met de voorlichting van de Raad van State openbaar worden gemaakt en met uw Kamer worden gedeeld.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.W. Knops