Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-IV nr. 20

34 775 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018

Nr. 20 MOTIE VAN HET LID KUZU

Voorgesteld 8 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het regeerakkoord vermeldt: «Het kabinet is bereid extra te investeren in de eilanden, onder de voorwaarde dat goed bestuur en financiële verantwoording op een afdoende niveau is geborgd»;

constaterende de problemen in Caribisch Nederland, waaronder onder andere kinderarmoede, onderwijsachterstanden en stijgende voedselprijzen;

verzoekt de regering:

  • de extra investeringen in Caribisch Nederland inhoudelijk uit te werken op grond van op zijn minst een behoefteanalyse van de eilanden;

  • de investeringen te koppelen aan een concreet tijdspad;

  • de voorwaarden voor de investeringen uit te werken;

  • te bezien hoe de rijksoverheid kan assisteren bij het verwezenlijken van deze voorwaarden,

verzoekt de regering tevens, om de Kamer hier zo snel mogelijk, doch uiterlijk vóór de Voorjaarsnota 2018, over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuzu