Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-IV nr. 18

34 775 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018

Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN VAN RAAK EN KUIKEN

Voorgesteld 8 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, bij de wederopbouw van Saba en Statia extra aandacht te besteden aan mensen die leven van een laag inkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak

Kuiken