Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-IV nr. 17

34 775 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018

Nr. 17 MOTIE VAN HET LID VAN RAAK

Voorgesteld 8 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt bij de wederopbouw van Sint-Maarten geen opdrachten te gunnen aan KPMG,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raak