Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-IV nr. 16

34 775 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S.

Voorgesteld 8 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het gezien de kleine schaal en de geringe aanwezige capaciteit moeilijk is de kwaliteit van het bestuur op de BES-eilanden en de daarmee samenhangende ambtelijke organisatie duurzaam te waarborgen;

overwegende dat kennisuitwisseling daarvoor essentieel is;

overwegende dat traineeprogramma's voor jonge ambtenaren een belangrijke investering in de kwaliteit van de ambtelijke organisatie zijn;

verzoekt de regering, in overleg met de BES-eilanden voorstellen te doen om traineeprogramma's voor ambtenaren te realiseren, met de mogelijkheid van een uitwisseling met Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Diertens

Bosman,

Van der Graaf

Van Tongeren

Kuiken

Van Raak