Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-IV nr. 12

34 775 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VAN TONGEREN

Voorgesteld 8 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het voor de Caribische regio van belang is om orkaanbestendig en om duurzaam te bouwen;

verzoekt de regering, om samen met de Landen en de BES-eilanden initiatieven te nemen om het duurzaam bouwen te stimuleren en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Tongeren