Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-IV nr. 10

34 775 IV Vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2018

Nr. 10 MOTIE VAN HET LID DE GRAAF

Voorgesteld 8 november 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de burgers van Nederland over hun eigen toekomst moeten kunnen beslissen;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat ook de burgers van Nederland zelfstandig mogen bepalen of zij de banden met de voormalige Antillen in stand willen houden,

en gaat over tot de orde van de dag.

De Graaf