Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834775-A nr. 48

34 775 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2018

Nr. 48 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN REMCO DIJKSTRA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 27

Voorgesteld 19 december 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de dagelijkse bereikbaarheidsproblemen tussen Weert en Eindhoven op de A2 leiden tot hoge kosten, congestie en problemen,

overwegende dat met aanpassingen aan de vluchtstroken mogelijk een bijdrage kan worden geleverd aan de doorstroming op dit traject,

constaterende dat regionale overheden, werkgevers- en werknemersorganisaties zich bereid hebben verklaard een maatschappelijke kosten-batenanalyse hiertoe op te stellen,

constaterende dat regionale overheden voorwaardelijk bereid zijn tot cofinanciering van de aanleg van smartlanes,

constaterende dat op de A58 en A67 innovatieve projecten lopen,

verzoekt de regering, te onderzoeken of succesvolle maatregelen uit die projecten geïntegreerd kunnen worden in het programma Smartwayz, en dan in het bijzonder op het traject Weert – Eindhoven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Remco Dijkstra