34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK

Ontvangen 7 maart 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel D, vervalt in het voorgestelde artikel 5 «, behoudens de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van instellingen».

Toelichting

Indiener vindt het onwenselijk dat winstuitkering in de zorg is toegestaan. Indiener benadrukt dat geld bestemd voor zorg ook aan de zorg moet worden uitgegeven. Het verbod op winstuitkering voor de intramurale zorg wil de indiener uitbreiden naar alle zorginstellingen die vallen onder art. 5 van deze wet.

Hijink

Naar boven