Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834767 nr. 8

34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

34 768 Wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR MEDISCHE ZORG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 februari 2018

Uw Kamer heeft verzocht een aantal toezeggingen gestand te doen vóór de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) (Kamerstuk 34 767) en het wetsvoorstel Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) (Kamerstuk 34 768). Ik kan hier helaas niet aan voldoen. Ik verwacht dit voorjaar deze toezeggingen gestand te kunnen doen.

De Minister voor Medische Zorg, B.J. Bruins