Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-201934767 nr. 15

34 767 Regels in verband met de uitbreiding van het toezicht op nieuwe zorgaanbieders (Wet toetreding zorgaanbieders)

Nr. 15 AMENDEMENT VAN HET LID HIJINK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 141

Ontvangen 13 mei 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1, vervalt in de definitie van instelling, «, met uitzondering van een instelling die binnen het kader van de binnen een andere instelling verleende zorg een deel van die zorg verleent».

II

Aan artikel 5, tweede lid, onderdeel b, wordt toegevoegd «indien de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg op de instelling van toepassing is».

Toelichting

Indiener is van mening dat vormen van onderaannemerschap of bv-constructies onwenselijk zijn wanneer deze leiden tot verkapte winstuitkeringen, het weglekken van zorggeld en het ontduiken van de Wet Normering Topinkomens. Dit amendement regelt dat ook instellingen die binnen het kader van de binnen een andere instelling verleende zorg conform de meldplicht en vergunningsplicht moeten verantwoorden, voor zover op die instellingen de Wkkgz van toepassing is.

Hijink


X Noot
1

Vervanging in verband met een wijziging in de toelichting.