Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834763 nr. 10

34 763 Wijziging van de Opiumwet (verruiming sluitingsbevoegdheid)

Nr. 10 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BUITENWEG EN VAN NISPEN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 8

Voorgesteld 17 april 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het met regelmaat voorkomt dat woninguitzettingen vanwege drugsdelicten achteraf onrechtmatig worden verklaard;

overwegende dat deze woninguitzettingen enorme consequenties voor betrokkenen hebben en als straf worden ervaren;

verzoekt de regering om, het gebruik van de bestuurlijke sluitingsbevoegdheid te monitoren en uitspraken van de rechter hierover te analyseren, en de Kamer hierover driejaarlijks te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Buitenweg

Van Nispen