Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834746 nr. E

34 746 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten tot versterking van de strafrechtelijke en de strafvorderlijke mogelijkheden om terrorisme te bestrijden (versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme)

E MOTIE VAN HET LID DERCKSEN C.S.

Voorgesteld 11 september 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat ronselaars, Syriëgangers, brandstichters, terroristen en moordenaar de El Tawheed moskee met regelmaat bezochten en bezoeken;

overwegende, dat zowel het bestuur als de financier van de moskee verbonden zijn aan terroristische organisaties;

overwegende, dat er haat gepredikt wordt tegen Joden, Christenen, vrouwen en homoseksuelen;

verzoekt de regering alle nodige stappen te zetten om de El Tawheed moskee te Amsterdam per omgaande te sluiten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dercksen

Kok

Van Hattem

Faber

Van der Sluijs

P. Van Dijk