Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834734 nr. 21

34 734 EU-voorstellen: EU-mobiliteitspakket

Nr. 21 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 17 januari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering de weekendrust voor vrachtwagenchauffeurs slechts wil handhaven door middel van «enkele gerichte acties»;

verzoekt de regering op, alle relevante plaatsen structureel te handhaven op de weekendrust,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Gijs van Dijk

Özütok