34 730 XII Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 4 NOTA VAN WIJZIGING

Ontvangen 30 juni 2017

In het voorstel van wet tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 (Kamerstukken II, 2016/2017, 34 730 XII, nr. 1) komt de tekst van artikel 1 te luiden:

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2017 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Toelichting

In het voorstel van wet is per abuis onder artikel 1 het jaartal 2016 vermeld. Dit had het jaartal 2017 moeten zijn. Middels deze nota van wijziging wordt dit gecorrigeerd.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen – Maas Geesteranus

Naar boven