Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2017-201834730-VI nr. B

34 730 VI Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

B MEMORIE VAN ANTWOORD

Ontvangen 6 november 2017

Naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek van het voorstel tot wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie voor het jaar 2017 (34 730, VI) hebben de leden van de PVV-fractie vragen gesteld. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de PVV-fractie.

1.

Kan de regering aangeven in hoeverre er is bezien of eventuele bezuinigingen binnen het COA mogelijk zijn door te besparen op inkoop voor asielzoekerscentra (AZC)? Kan de regering daarbij ook aangeven in hoeverre het beeld klopt dat bij de inkoop voor AZC’s relatief duurdere producten worden ingekocht, zoals Miele-wasmachines en luxe-vlees van de Keurslager?1 Is de regering bereid om het COA aan te sporen hier direct een einde aan te maken?

Inkoop bij het COA verloopt via Europese aanbestedingstrajecten waarbij het eenieder binnen de EU vrij staat zich in te schrijven wanneer zij denken te voldoen aan de gestelde eisen die COA aan dit traject stelt.

De inschrijvingen worden op basis van kwaliteit- en prijsverhouding beoordeeld en vervolgens aan degene met de meest gunstige prijs- en kwaliteitverhouding gegund. Hetgeen betekent dat in het geval van de wasmachines er bij de afweging onder andere is gekeken naar het meest voordelige aanbod als het gaat om wasmachines in relatie tot een product met een langere levensduur (lagere afschrijving).

Met betrekking tot de wasmachines en vleeswaren zijn er mantelcontracten met partijen die via een EU-aanbestedingstraject gegund zijn. De wasmachines zijn geen eigendom van het COA, deze zijn op basis van een leasecontract op locaties aanwezig. De keurslager heeft als begunstigde van een aanbesteding de economisch meest voordelige inschrijving gedaan.

2.

In hoeverre zijn claims van gemeenten vanwege ingerichte (en niet benutte) asielopvangvoorzieningen in deze begrotingswijziging meegenomen?

In deze begrotingswijziging zijn de verwachte kosten van de claims, van kosten die door gemeenten zijn gemaakt voor de wel in voorbereiding genomen, maar niet gerealiseerde asielzoekerscentra, niet meegenomen. De hiervoor benodigde middelen worden al uit de lopende begroting gefinancierd.

3.

Kan de regering uitleggen hoe de lagere instroom zich verhoudt tot nieuwe investeringen in vastgoed voor AZC’s? Kan de regering tevens aangeven of deze investeringen voor de langere termijn niet louter het structureel faciliteren van de massa-immigratie is?

Het COA wordt geacht voldoende plaatsen beschikbaar te hebben tegen de juiste prijs- en kwaliteitverhouding. Daartoe zijn onder andere onderhoudsinvesteringen nodig in bestaande locaties. In het kader van spreiding over het land en lage beheerskosten lopen enkele nieuwbouw-projecten waarmee ook op langere termijn de gewenste prijs- en kwaliteitverhouding geboden kan worden.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, M.G.J. Harbers


X Noot
1

Brabants Dagblad, «COA investeert 40 miljoen in azc Gilde», 8 september 2017, https://www.bd.nl/gilze-en-rijen/coa-investeert-40-miljoen-in-azc-gilze~a3444c74/.