Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734727 nr. 1

34 727 Voorstel van de leden Wilders, Van Haersma Buma, Pechtold en Klaver tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de invoering van een regeling voor de vervanging van leden van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten die tijdelijk tevens Minister of Staatssecretaris zijn

Nr. 1 GELEIDENDE BRIEF

Aan de Voorzitter

’s-Gravenhage, 24 mei 2017

Wij doen u hierbij toekomen een voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met de invoering van een regeling voor de vervanging van leden van de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten die tijdelijk tevens Minister of Staatssecretaris zijn.

Naar ons gevoelen zijn de voorgestelde wijzigingen van eenvoudige aard.

Wilders Van Haersma Buma Pechtold Klaver