34 725 XV Jaarverslag en slotwet Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2016

Nr. 16 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 28 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering terecht de kostendelersnorm voor de AOW heeft geschrapt;

van mening dat het tot ongelijkheid leidt als een bijstandsmoeder die haar volwassen kind in huis heeft wel wordt gekort, maar een moeder met AOW die door haar kind in huis wordt genomen niet;

verzoekt de regering, de afschaffing van de gehele kostendelersnorm voor te bereiden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven