34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

Nr. 28 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 23 februari 2018

Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van de wijziging van de Warmtewet van 14 februari jl. (Handelingen II 2017/18, nr. 52, debat over Wijziging Warmtewet) zend ik u hierbij een afschrift van de brief aan AEDES over de wijziging van de Warmtewet1.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven