Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834723 nr. 22

34 723 Wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar aanleiding van de evaluatie van de Warmtewet)

Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN JETTEN

Voorgesteld 20 februari 2018

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bij de transitie van onze warmtevoorziening van belang is dat stap één uit de trias energetica – het besparen van energie – niet wordt overgeslagen;

verzoekt de regering om, samen met onder meer warmtebedrijven en de bouwsector invulling te geven aan een combinatie van energiebesparing en duurzame warmte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Jetten