34 719 EU-voorstel: Richtlijn evenwicht tussen werk en privéleven COM (2017) 253

Nr. 3 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 7 juni 2017

In uw brief van 24 mei jl. heeft u verzocht om mijn reactie op de door u voorgestelde informatie-afspraken inzake de voortgang van de onderhandelingen omtrent EU-voorstel Evenwicht tussen werk en privéleven Com. (2017) 253.

Middels deze brief bevestig ik de door u voorgestelde informatie afspraken. Op het AO over dit EU-voorstel op 14 juni bespreek ik graag met u de onderwerpen die u aan punt 2 van de bijlage wilt toevoegen.

Het BNC fiche over dit voorstel ontvangt u zo snel als mogelijk.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven