Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734707 nr. 14

34 707 Verdere behandeling van aanhangige stukken

Nr. 14 BRIEF VAN DE ALGEMENE COMMISSIE VOOR WONEN EN RIJKSDIENST

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 mei 2017

De algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst heeft in de procedurevergadering van 9 mei 2017 besloten de Kamer voor te stellen om de lijst van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Kamer op 9 mei 2017 (34 707 nr. 13) als volgt te wijzigen:

Aan onderdeel N. Wonen en Rijksdienst worden in de paragraaf

«wetgeving» een onderdeel toegevoegd, luidende:

1. 34652

Wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met een verdere modernisering van de Huurcommissie en met de introductie van een verhuurderbijdrage

De fungerend voorzitter van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst, Geurts

De griffier van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst,Van der Leeden