34 700 Kabinetsformatie 2017

Nr. 88 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 1 oktober 2021

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van het koninklijk besluit d.d. 25 september 2021 nr. 2021001900, houdende verlening van ontslag aan mr. drs. M.C.G. Keijzer als Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat1.

De Minister-President,

Minister van Algemene Zaken, M. Rutte


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven