34 700 Kabinetsformatie 2017

Nr. 87 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 27 september 2021

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van:

  • het koninklijk besluit d.d. 22 september 2021 nr. 2021001886 houdende benoeming van dr. H.P.M. Knapen tot Minister van Buitenlandse Zaken1.

  • het koninklijk besluit d.d. 22 september 2021 nr. 2021001887 houdende benoeming van H.G.J. Kamp tot Minister van Defensie2.

  • het koninklijk besluit d.d. 22 september 2021 nr. 2021001888 houdende wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een Minister3.

Met ingang van 21 september 2021 heeft dhr. Knapen alle betaalde en onbetaalde (neven-)functies en andere nevenactiviteiten neergelegd, waaronder zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer. Het lidmaatschap van de Raad van Advies van Brainport Eindhoven eindigt per 1 oktober 2021, feitelijk zal hij daar geen werkzaamheden meer voor verrichten. Het lidmaatschap van de supervisory board van Pro Credit Holding is opgeschort voor de duur van zijn ministerschap.

De heer Kamp heeft alle betaalde en onbetaalde (neven-)functies en andere nevenactiviteiten neergelegd.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven