34 700 Kabinetsformatie 2017

Nr. 85 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2021

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van:

  • het koninklijk besluit d.d. 17 september 2021 nr. 2021001866 houdende verlening van ontslag aan S.A.M. Kaag als Minister van Buitenlandse Zaken1.

  • het koninklijk besluit d.d. 17 september 2021 nr. 2021001867 houdende het belasten van drs. Th.J.A.M. de Bruijn met de leiding van het Ministerie van Buitenlandse Zaken2.

  • het koninklijk besluit d.d. 17 september 2021 nr. 2021001868 houdende verlening van ontslag aan drs. A.Th.B. Bijleveld als Minister van Defensie en een voorziening in verband met haar vertrek3.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
3

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven