34 700 Kabinetsformatie 2017

Nr. 68 BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 6 november 2019

Hierbij doe ik u een afschrift toekomen van de koninklijke besluiten

d.d. 31 oktober 2019, houdende:

  • Departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen, nr.20190022661;

  • Departementale herindeling met betrekking tot schuldbemiddeling, nr.20190022672.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

Naar boven