Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-201734698 nr. 4

34 698 Voorstel van wet van het lid Hoogland tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Militair Strafrecht in verband met de invoering van een verzwaarde en getrapte regeling voor rijontzeggingen wegens rijden onder invloed en ter verlaging van de ondergrens voor het ongeldig worden van het rijbewijs en voor de verplichte overgifte van het rijbewijs (Wet nuchter op weg)

Nr. 4 BRIEF VAN HET LID KUIKEN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Den Haag, 13 juni 2017

Hierbij deel ik u mede dat gelet op het vertrek van de heer Hoogland uit de Kamer ik de verdediging van bovengenoemd wetsvoorstel overneem.

De fractiesecretaris, Kuiken