Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2017-201834693 nr. 12

34 693 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de definitieve invoering van begeleid rijden

Nr. 12 MOTIE VAN HET LID VISSER

Voorgesteld 20 september 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 2toDrive jongeren de kans biedt om voor hun 18de verjaardag één jaar extra praktijkervaring te kunnen opdoen onder toeziend oog van een begeleider en deze hierdoor een belangrijke voorbeeldfunctie heeft;

constaterende dat de eisen waar begeleiders aan moeten voldoen om begeleiding te mogen geven inmiddels zijn aangescherpt;

overwegende dat er ook na het afgeven van de begeleiderspas op moet kunnen worden toegezien dat begeleiders aan verkeersveiligheidseisen- en verplichtingen voldoen;

overwegende dat wanneer de begeleider onder invloed is, of zich schuldig maakt aan andere ernstige verkeermisdragingen, zijn begeleiderspas moet kunnen worden afgenomen;

verzoekt de regering, wat de mogelijkheden zijn om, als een begeleider schuldig is bevonden aan een ernstig verkeerdelict, zijn begeleiderspas te laten verliezen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Visser